BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I PROSHOPEN.GOLF 

Proshopen.golf er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart. 

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice via epost til vikyvo@me.com. Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger på din personlige side: proshopen.golf 

HVORFOR OG HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

Gjennomføre kjøp på proshopen.golf: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg. 

Opprette og administrere bruker på «Mine sider»: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke brukeravtale med deg. 

Sende person-tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, adferdsdata fra proshopen.golf, tidligere kjøpshistorikk hos proshopen.golf. Delta i konkurranser i regi av proshopen.golf. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. 

Svare på henvendelser på kundeservice: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene. 

Sikre gode kundeopplevelser på proshopen.golf ved bruk av informasjonskapsler (cookies). Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle proshopen.golf 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

LAGRINGSTID 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi har samlet inn blir slettet, dersom du trekker ditt samtykke. 

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi innehar om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via epost til vikyvo@me.com. Du kan også når som helst endre dine opplysninger på din personlige side: proshopen.golf. 

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

KLAGER 

Du har ingen plikt til å gi proshopen.golf AS dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra vår nettbutikk, som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning. 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

Takk for at du handler hos oss!